Prečo je dôležité vyberať si kompostovateľné obaly?

Kompostovanie možno definovať ako „recykláciu prírody“, pretože organické materiály, ako sú zvyšky potravín, kvety alebo drevo, sa premieňajú na organické hnojivo, kompost, ktorý po rozbití vyživuje zem a môže podporovať rast rastlín.
Keďže väčšina ľudského odpadu je prevažne organická, jeho premenou na kompost sa odstráni zo skládok, čo vedie k zníženiu produkcie metánu, ktorý je ako silný skleníkový plyn jedným z najdôležitejších plynov ovplyvňujúcich klimatické zmeny a globálne otepľovanie. .

Kompostovanie má totiž pozitívny vplyv na problém globálneho otepľovania.Znižuje emisie skleníkových plynov tým, že minimalizuje množstvo nebezpečného metánu produkovaného na uzavretých skládkach.

Výberom kompostovania by sa časť problému dala vyriešiť doma, premenou zvyškov potravín a rôznych biologicky rozložiteľných odpadov na kompost v kompostéri alebo špeciálnom koši.

Napokon, „návrat k prírode“ tiež znižuje používanie škodlivých chemických hnojív, ktorých výroba si vyžaduje použitie elektriny, a teda neobnoviteľných zdrojov energie.Zmenou spôsobu hnojenia rastlín z chemických na „zelené“ hnojivá sa dosahuje aj pozitívny vplyv na životné prostredie.

Dnes môžete urobiť rozdiel, počnúc vlastnou záhradou!

Judin Packing sa zaoberá hromadnou výrobou papierových výrobkov.Prinášame zelené riešenia pre životné prostredie. Na výber máme množstvo produktov, ako naprzmrzlinový pohár na mieru,Ekologická papierová šalátová misa,Kompostovateľný papierový pohár na polievku,Biologicky odbúrateľný výrobca boxu na vyberanie.

Rôzne papierové výrobky, ako sú: papierové slamky, papierové misky, papierové poháre, papierové vrecká a škatule z kraftového papiera, sú široko používané v priemysle F&B.Judin Packing stále tvrdo pracuje na vytváraní ekologickejších papierových produktov.Produkty môžu nahradiť súčasné ťažko rozložiteľné a znečisťujúce materiály.

14


Čas odoslania: 12. apríla 2023